Ogólnopolski Konkurs z Języka Polskiego z elementami ortografii 

Konkurs przedmiotowy Leon z języka polskiego z elementami ortografii skierowany jest dla uczniów szkół podstawowych. Celem ogólnopolskiego testu jest sprawdzenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, gramatycznych i innych umiejętności humanistycznych oraz sprawdzenie umiejętności ortograficznych.  Konkurs  jest dobrym sposobem na wzbudzenie motywacji uczniów do nauki i rozwoju ukrytych talentów. W olimpiadzie z języka polskiego z elementami ortografii mogą wziąć udział klasy IV-VII.

Konkurs z języka polskiego z elementami ortografii przeprowadzany jest w formie testu z otwartymi i zamkniętymi zadaniami. Pytania przygotowują doświadczeni nauczyciele na co dzień pracujący z dziećmi i młodzieżą. Zakres dostosowywany jest do norm programowych obowiązujących w szkołach podstawowych.


Nagrody i zgłoszenia

Olimpiada odbywa się w sesji wiosennej, zimowej i jesiennej. Wymagane jest spełnienie dwóch warunków uczestnictwa. Pierwszy to zgłoszenie minimum 8 osób, drugi - uiszczenie opłaty w wysokości 8,50 zł za jednego uczestnika.

 

Zwycięzcy ogólnopolskiego konkursu z języka polskiego z elementami ortografii dla szkół podstawowych otrzymają nagrody książkowe oraz dyplom laureata. Pozostali uczestnicy otrzymują dyplom uczestnictwa. A nauczyciele współorganizujący podziękowanie za jego przeprowadzenie.


Harmonogram konkursów

Sesja jesienna
Klasy II - VII
Zgłoszenia do 8.11.2017
Realizacja konkursu: 15 – 17.11.2017

Sesja zimowa
Klasy I – VII
Zgłoszenia do 3.01.2018
Realizacja konkursu: 10 - 12.01.2018

Sesja wiosenna
Klasy I – VII
Zgłoszenia do 5.04.2018
Realizacja konkursu: 11 – 13.04.2018

 

LiveChat

Susnet Facebook Like Box