Regulamin

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Przedmiotowego "Leon"

1. Prawo do udziału w konkursie ma każdy uczeń Szkoły Podstawowej, która zgłosiła się do konkursu. Opłata za udział w konkursie wynosi 8 zł od uczestnika.

2. Warunkiem przystąpienia Szkoły do konkursu jest zgłoszenie minimum 8 uczestników z danego przedmiotu.

3. Konkurs jest skierowany do uczniów Szkół Podstawowych.

4. Zgłoszenie grupowe ze Szkoły należy wysłać poprzez formularz zgłoszeniowyna stronie http://leon-konkursy.pl/formularz-zgoszeniowy

5. Nauczyciel organizujący Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy ma do wyboru 2 opcje dostarczenia testów

I- List polecony wysłany na adres szkoły

II- Plik PDF wysłany na adres na e-mail

6. Organizator zobowiązuje się dostarczyć listem poleconym testy do szkół w terminach:

-sesja jesienna (11.11. -15.11.2016)

-sesja zimowa (06.01. -10.01.2017)

-sesja wiosenna (21.04. -25.04.2017)

Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy „Leon" należy przeprowadzić w terminach:

-sesja jesienna (16.11. -18.11.2016)

-sesja zimowa (11.01. -13.01.2017)

-sesja wiosenna (26.04. -28.04.2017)

Nauczyciel zobowiązany jest wypełnić protokół, zakleić kopertę w obecności uczniów i odesłać ją wraz z testami odpowiedzi w ciągu 3 dni roboczych listem poleconym na adres: „Leon"- Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy" - Olga Wilczyńska, Reja 10a/1, 69-100 Słubice.

7. I-Forma wysyłki: listowna. Uczestnik deklarujący udział w konkursie wpłaca wpisowe w wysokości 8 zł. Szkolny organizator konkursu wpłaca z zebranych pieniędzy na konto Leona :

 • 7,50 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi  do konkursu z danego przedmiotu od 8 do 29 uczestników,
 • 7,00 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi  do konkursu z danego przedmiotu od 30 do 49 uczestników,
 • 6,50 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi  do konkursu z danego przedmiotu powyżej 50 uczestników.

Pozostałe pieniądze w zależności od ilości zgłoszonych uczniów (0,50 zł, 1,00 zł, 1,50 zł od uczestnika) są do dyspozycji szkoły.

8. Organizator zamiast listu poleconego może wysłać w dniu konkursu plik PDF na podany e-mail.

Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy „Leon" należy przeprowadzić w terminach:

-sesja jesienna (16.11. -18.11.2016)

-sesja zimowa (11.01. -13.01.2017)

-sesja wiosenna (26.04. -28.04.2017)

Nauczyciel zobowiązany jest wypełnić protokół, zakleić kopertę w obecności uczniów i odesłać ją wraz z testami odpowiedzi w ciągu 3 dni roboczych listem poleconym na adres: „Leon"- Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy", Reja 10a/1, 69-100 Słubice.

9. II-Forma wysyłki: elektroniczna. Uczestnik deklarujący udział w konkursie wpłaca wpisowe w wysokości 8 zł. Szkolny organizator konkursu wpłaca z zebranych pieniędzy na konto Leona:

 • 7,00 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi do konkursu z danego przedmiotu od 8 do 29 uczestników,
 • 6,50 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi do konkursu z danego przedmiotu od 30 do 49 uczestników,
 • 6,00 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi do konkursu z danego przedmiotu powyżej 50 uczestników.

Pozostałe pieniądze w zależności od ilości zgłoszonych uczniów (1,00 zł, 1,50 zł, 2,00 zł od uczestnika) są do dyspozycji szkoły.

10. Konkurs ma formę testu, składającego się z pytań otwartych i/lub zamkniętych. Do każdego pytania może być jedna, dwie lub kilka poprawnych odpowiedzi. Za każdą prawidłową odpowiedź uczestnicy otrzymują 1 punkt, jeżeli w pytaniu są poprawne dwie lub więcej odpowiedzi, a uczeń zaznaczył tylko jedną otrzymuje 1 punkt, w przypadku, jeżeli prawidłowa odpowiedź jest tylko jedna, a uczeń zaznaczy dwie, otrzymuje 0 punktów.

11. Organizator ustala ramy czasowe przeprowadzenia konkursu, godzina zostaje ustalona przez szkolnego koordynatora konkursu, natomiast czas trwania konkursu wynosi 45 minut + 10 minut sprawy organizacyjne.

12. Odpowiedzi zaznaczane są na testach (prawidłową odpowiedź zaznaczamy w kółeczko, w razie pomyłki skreślamy i zaznaczamy poprawną odpowiedź). Z przyczyn technicznych nie należy kserować testów.

13. Uczestnicy na konkurs przynoszą tylko długopisy (niebieski lub czarny). Uczeń po otrzymaniu testu wpisuje drukowanymi literami swoje imię nazwisko oraz klasę, następnie zaznacza odpowiedzi na teście. Po ukończeniu pisania każdy uczeń wkłada test do przygotowanej koperty zbiorczej.

14. Wyniki, które nie podlegają odwołaniu, zostaną ogłoszone w przeciągu dwóch miesięcy od ostatniego dnia przeprowadzenia konkursu. Każda Szkoła, która wzięła udział w konkursie otrzyma imienną listę rezultatów.

15. W dniu konkursu liczba uczestników nie może być mniejsza o więcej niż 10% w stosunku do liczby uczestników w zgłoszeniu.

16. Opłaty za konkurs należy dokonać na konto: Bank Zachodni WBK

97 1090 1115 0000 0001 2078 3018 (w tytule nazwa i numer szkoły oraz miejscowość)

17. Opłaty za konkurs należy dokonać 7 dni przed datą realizacji konkursu lub przesłać dowód wpłaty wraz z rozwiązanymi testami. Organizator na życzenie wystawia faktury VAT.

18. Nagrody w konkursie  przyznawane są na podstawie uzyskanej liczby punktów.

 • Za zajęcie I miejsca - dyplom laureata + nagroda książkowa
 • Za zajęcie II miejsca - dyplom laureata + nagroda książkowa
 • Za zajęcie III miejsca - dyplom laureta + nagroda książkowa
 • Za zajęcie od IV do X miejsca- dyplomy laureata
 • Pozostali uczestnicy - dyplomy uczestnictwa

Każde dziecko, które wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym „Leon" otrzyma dyplom uczestnictwa, niezależnie od uzyskanego wyniku.

Każdy nauczyciel współorganizujący Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy „Leon" otrzyma podziękowanie za przeprowadzenie konkursu.

19. Uwaga, nowa formuła konkursu! W testach nie ma już dodatkowych zadań dla starszych uczniów. Testy sprawdzające tworzone są dla każdej klasy osobno, zgodnie z wiekiem i wiedzą dzieci. Wszystko po to, aby jeszcze łatwiej było rozwiązać uczniom test. A udział w konkursie stał się wyzwaniem i radością.

 

Susnet Facebook Like Box