Regulamin

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Przedmiotowego "Leon"

1.  Konkurs ma charakter ogólnopolski i  jest skierowany do uczniów szkół podstawowych.

2. Testy przygotowywane są w  oparciu o obowiązujący program nauczania.

3. Prawo do udziału w konkursie ma każdy uczeń szkoły podstawowej, która zgłosiła się do konkursu.

4. Warunkiem przystąpienia szkoły do konkursu jest zgłoszenie minimum 8 uczestników ze szkoły.

5. Zgłoszenie grupowe ze szkoły należy wysłać poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie http://leon-konkursy.pl/formularz-zgoszeniowy  lub meilowo na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

6. Konkurs należy przeprowadzić w terminach podanych przez organizatora w harmonogramie (dostępnym na naszej stronie).

7. Organizator ustala ramy czasowe przeprowadzenia konkursu, godzina zostaje ustalona przez szkolnego koordynatora konkursu, natomiast czas trwania konkursu wynosi 45 minut + 10 minut sprawy organizacyjne.

8. Organizator zobowiązuje się dostarczyć testy do szkół najpóźniej 1 dzień przed konkursem.

9. Nauczyciel organizujący Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy ma do wyboru 2 opcje otrzymania testów:

I- List polecony wysłany na adres szkoły

II- Plik PDF wysłany na adres  e-mail szkoły lub koordynatora konkursu szkoły

10. Uczestnik deklarujący udział w konkursie wpłaca Nauczycielowi wpisowe w wysokości 8,50 zł, kwotę tą w całości szkolny organizator konkursu wpłaca na konto Leona.

11. Opłata wpisowa dotyczy uczestnictwa w jednym konkursie. Jeśli uczeń bierze udział w dwóch konkursach ponosi opłatę za każdy z nich oddzielnie.

12. Konkurs ma formę testu, składającego się z pytań zamkniętych i/lub otwartych. Do każdego pytania może być jedna, dwie lub kilka poprawnych odpowiedzi. Za każdą prawidłową odpowiedź uczestnicy otrzymują 1 punkt, jeżeli w pytaniu są poprawne dwie lub więcej odpowiedzi, a uczeń zaznaczył tylko jedną otrzymuje 1 punkt. W przypadku gdy są prawidłowe 2 odpowiedzi a uczeń zaznaczy trzy lub więcej, otrzymuje 0 punktów, itd. Może się zdarzyć, że żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa, jęzeli w tej sytuacji uczeń nic nie zaznaczy wtedy otrzymuje jeden punkt, jeżeli zaznaczy jakąś odpowiedź otrzymuje 0 punktów.

13. Odpowiedzi zaznaczane są na testach (prawidłową odpowiedź zaznaczamy w kółeczko, w razie pomyłki skreślamy i zaznaczamy poprawną odpowiedź). Dopuszczalna liczba skreśleń w całym teście nie może przekroczyć 3.

14. W klasie I  istnieje możliwość odczytywania przez nauczyciela poleceń zawartych w teście. Odczytywanie to jednak nie może mieć charakteru wskazywania uczniowi poprawnej odpowiedzi.

15. Uczestnicy na konkurs przynoszą tylko długopisy (niebieski lub czarny). Uczeń po otrzymaniu testu wpisuje drukowanymi literami swoje imię nazwisko (bez zdrobnień) oraz klasę, następnie zaznacza odpowiedzi na teście. Po ukończeniu pisania każdy uczeń wkłada test do przygotowanej koperty zbiorczej.

16. Nauczyciel zobowiązany jest wypełnić protokół, zakleić kopertę w obecności uczniów i odesłać ją wraz z testami odpowiedzi najpóźniej na drugi dzień roboczy listem poleconym na adres:

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PRZEDMIOTOWY „LEON”

OLGA WILCZYŃSKA

UL. KILIŃSKIEGO 9Ł

69-100 SŁUBICE

17. Wyniki, które nie podlegają odwołaniu, zostaną ogłoszone w przeciągu dwóch miesięcy od ostatniego dnia przeprowadzenia konkursu. Każda Szkoła, która wzięła udział w konkursie otrzyma imienną listę rezultatów.

18. Organizator zastrzega sobie prawo do  przeprowadzenia dodatkowego testu sprawdzającego w przypadku wyników wskazujących na brak samodzielnej pracy uczestników konkursu, a szczególnie w  rażących przypadkach prawo do dyskwalifikacji szkoły.

19. Organizator zastrzega sobie prawo niezapowiedzianej wizyty w szkole w dniu konkursu.

20. W dniu konkursu liczba uczestników nie może być mniejsza o więcej niż 10% w stosunku do liczby uczestników podanych w zgłoszeniu.

21. Opłaty za konkurs należy dokonać na konto: Bank Zachodni WBK

97 1090 1115 0000 0001 2078 3018 (w tytule nazwa i numer szkoły oraz miejscowość)

22. Opłaty za konkurs należy dokonać najpóźniej 1 dzień przed datą realizacji konkursu oraz przesłać dowód wpłaty wraz z rozwiązanymi testami. Organizator na życzenie wystawia faktury VAT.

23. Nagrody w konkursie  przyznawane są na podstawie uzyskanej liczby punktów. Za zajęcie:

  • Miejsca od I do III - dyplom laureata + nagroda książkowa
  • Miejsca od IV do X - dyplom laureata
  • Miejsca od XI – dyplom uczestnictwa

Każde dziecko, które wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym „Leon" otrzyma dyplom uczestnictwa, niezależnie od uzyskanego wyniku.

Każdy nauczyciel współorganizujący Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy „Leon" otrzyma podziękowanie za przeprowadzenie konkursu.

24. Dodatkowo organizator przewiduje nagrodę w postaci gry planszowe do szkolnej świetlicy lub nagrodę książkową do szkolnej biblioteki dla każdej szkoły, z której w konkursach „LEON” w danej sesji łącznie weźmie udział więcej niż 120 uczniów.

25. Po upływie jednego miesiąca od daty przeprowadzenia konkursu materiały konkursowe ulegają całkowitemu zniszczeniu.

 

LiveChat

Susnet Facebook Like Box