Regulamin "Wygraj konkurs"

 

Regulamin ”Wygraj konkurs"

1. Organizatorem konkursu jest firma Szkoła językowa „Diament” - z siedzibą w Słubicach ul. Reja 10a/1, 69-100 Słubice

2. Konkurs trwa od 29 marca do 2 kwietnia 2017 (23:00).

3. Zasady konkursu: Zadaniem uczestników jest pod postem konkursowym napisać w kilku zdaniach, dlaczego ich klasa powinna wygrać darmowy udział w wiosennej sesji konkursu Leon z wybranego przedmiotu i zdobyć jak najwięcej polubień pod swoim komentarzem. Spośród komentarzy z największą liczbą polubień, komisja konkursu (pomysłowdawcza Ogólnopolskiego Konkursu Przedmiotowego Leon - Olga Wilczyńska ) wybierze 1 najbardziej kreatywny komentarz.

4.Osoba, z największą ilością polubień komentarza otrzyma od nas darmowy udział w wiosennej sesji Ogólnopolskiego Konkursu Przedmiotowego Leon z wybranego przedmiotu.

5. Nagrody nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny.

6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 3 kwietnia o 11.00

7. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook.

8. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.)

9. Organizator oświadcza, że dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora jako administratora danych osobowych będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

10. Sponsor jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

11. O przyznaniu nagrody Uczestnik zostanie poinformowani przez Organizatora za pośrednictwem Serwisu Facebook lub za pośrednictwem wiadomości e-mail podanej przez Uczestnika na jego Profilu.

12. Warunkiem wydania Nagrody, jest wysłanie przez Uczestnika odpowiedzi zwrotnej do Organizatora, w terminie 1 dnia od daty otrzymania wiadomości z informacją o przyznaniu nagrody, zawierającą informacje o adresie email, pod który ma zostać przesłany bilet.

13. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo przeznaczenia nieodebranych nagród na inne cele Organizatora.

14. Uprawnienie do nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród w czasie trwania Konkursu na inne, bez podawania przyczyn.

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy techniczne aplikacji konkursowej, serwisu Facebook, łączy internetowych, które uniemożliwia prawidłową realizację konkursu.

17. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora ani osoby z nimi powiązane (rodzina).

18. Regulamin wchodzi w życie 26 lipca 2016r.

Polityka prywatności Organizator oświadcza, że dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora jako administratora danych osobowych będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 

 

     

 

LiveChat

Susnet Facebook Like Box