Wszystko albo nic :-)

Konkurs z zintegrowanych sprawności

Organizatorzy ogólnopolskiego konkursu Leon zapraszają wszystkich głodnych wiedzy uczniów i ich nauczycieli do wzięcia udziału w kolejnych edycjach konkursu z zintegrowanych sprawności. Testy o różnym stopniu trudności dostosowane są do norm programowych klas I-III szkoły podstawowej.

 

Cel i forma

Celem ogólnopolskiego testu z zintegrowanych sprawności jest sprawdzenie umiejętności polonistycznych, przyrodniczych oraz matematycznych.

Konkurs przeprowadzany jest w formie testu z pytaniami otwartymi i zamkniętymi. W zadaniach zamkniętych jedna, dwie lub wiele odpowiedzi może być poprawnych. Punkt jest przyznawany jeśli uczeń zaznaczy chociaż jedną prawidłową odpowiedź i nie zaznaczy żadnej błędnej.

 

Co roku organizujemy 3 sesje konkursu - jesienną, zimową i wiosenną. Do konkursu z z zintegrowanych sprawności może przystąpić każda szkoła pod warunkiem zgłoszenia co najmniej 8 uczniów ze szkoły oraz uiszczenia opłaty uczestnictwa w w wysokości 8,50 zł od osoby.

 

Uczniów z najlepszym wynikiem nagradzamy dyplomem laureata i książką. Pozostali otrzymują dyplom uczestnictwa.

Wszystkie szkoły zapraszamy do zgłaszania chętnych do wzięcia udziału w konkursie.

Telefon & E-mail

tel:531-728-728
biuro@leon-konkursy.pl

Adres Leon Konkursy

ul.Kilińskiego 9ł
69-100 Słubice
Polska

Godziny pracy

Poniedziałek-Piątek
9.00-16.00